prakirpti

prakirpti
1 prakir̃pti, pràkerpa, -o tr. 1. žirklėmis kerpant, padaryti skylę: Prakirpk skylę galvai iškišti! Als. Nugaro[je] tyčioms prakirptas prarėžukas M.Valanč. Sijonas siauras, šonuose siūlės, dešimt centimetrų nuo apačios prakirptas . | prk.: Kažkoks žmogulis kinietiškos išvaizdos, vos prakirptomis akimis, juokingos šnekos, giesta P.Cvir. 2. žirklėmis nukirpti mažą plotelį: Prakirpo po kaklu vilnų (kad geriau papjauti būtų) . \ kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; prakirpti; prikirpti; sukirpti; užkirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prakirpti — prakir̃pti vksm. Sijõnas, švar̃kas su prakirptai̇̃s šónais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirpti — 1 iškir̃pti, ìškerpa, o tr. 1. žirklėmis išrėžti iš viso gabaliuką: Kiauliaropės vainiklapiai giliai iškirpti rš. | prk.: Per saulės užtemimus mėnulis labai švariai iškerpa saulės dalį rš. | refl. tr.: Jei kas tave išgandino, tai pritykojęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirpti — 1 kir̃pti, ker̃pa, o 1. tr. SD356 rėžti žirklėmis: Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms J. Plaukus, popierių, avis kir̃pti K. Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Dkš. Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Šv. Geras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirpti — 1 nukir̃pti, nùkerpa, o tr. 1. žirklėmis nurėžti, nupjauti, patrumpinti: Nukirptus plaukus reikia visada sudeginti Prk. Vilna nukirpta N. Nukirps tau liežuvį, kad ir šnibždomis nesišauktum Gmž. Kur ilgas plaukas, nukirpk J. 2. žirklėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirpti — 1 pakir̃pti, pàkerpa, o tr. 1. žirklėmis ką patrumpinti: Buvo tatai rudais, pakirptais uostais, plono balselio žmogutis Žem. Pakir̃pkit sparnus, tai nelakios Sn. Pakir̃pk man plaukus, jau toki užaugo, kad net į ausis lenda Kt. Žolę pakir̃pti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkirpti — 1 perkirpti tr.; SD326, N žirklėmis į dvi dalis padalyti: Pusiau audeklą parkirpk J. Parkirpk pusiau ir turėsi du abrūsus Als. kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarėžti — 1 prarėžti tr. 1. R312, K, DŽ1 prakirpti, prapjauti: Toly laby tos kojos tįsta, jam i tas kelnių kalaškas prarėžė Šmk. Praėžk man šitą maišelį, paskum vėl užsiūsi Ssk. ║ kerpant nukrypti: Žiūrėk, neprarėžk pro liniją Ssk. 2. kuo aštriu rėžiant,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikirpti — 1 prikir̃pti, prìkerpa, o tr. 1. žirklėmis kerpant gauti: Gausiai priauginama avių ir prikerpama vilnų rš. 2. kerpant ką patrumpinti: Pašėlęs tas kriaučius, žiūrėk, kaip jis tai bobai sijoną prikir̃po J. Reikia tam riestauodegiui sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”